Dezvoltare profesională pentru cadre didactice

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
fundația Institutul pentru Educație - www.dppd.ro

o fundație pentru profesori

 

Pentru alte DPPD-uri, accesați:

Departamentul pentru formarea inițială

Departamentul pentru formarea continuă

Cursuri
 

 

Alte resurse

Ministerul Educatiei: Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (OM 3086/2017)