fundația Institutul pentru Educație

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - www.dppd.ro

dezvoltare profesională pentru cadre didactice

 

Formare inițială

Pentru departamentele pentru formarea personalului didactic (DPPD) din instituțiile de învățământ superior, accesați:

  • Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Formarea Profesorilor: fpse.unibuc.ro
  • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: psih.uaic.ro/organizare/dppd/
  • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: dppd.ubbcluj.ro
  • Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: dppd.uvt.ro
  • Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: politice.ro/ro/dppd/formare-initiala
  • Universitatea Politehnica din București, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane: dppd.upb.ro/

Formare continuă

Cursuri online și dezvoltare profesională continuă: iTeach.ro
 

Contactați personalul fundației Institutul pentru Educație, pentru a afla despre programele de formare în derulare în acest moment.
 

Resurse educaționale deschise: digitaledu.ro
 


Alte resurse

Ministerul Educatiei: Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (2021)

 


2009-2021 | IEdu | Institutul pentru Educație, România